top of page

SCHOOLUREN

start van de lessen 8u50

eerste lesuur 8u50

tweede lesuur 9u40

speeltijd 10u30 - 10u50

derde lesuur 10u50

vierde lesuur 11u40

middag + speeltijd 12u30 - 13u50

vijfde lesuur 13u50

zesde lesuur 14u40

einde school om 15u30

Jaarkalender

1ste trimester
september - december

* Eerste schooldag:
vrijdag 1 september 2023


* Pedagogisch studiedag: woensdag 4 oktober 2023


* Herfstvakantie:

van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 5 november 2023


* Pedagogisch studiedag: woensdag 22 november 2023

* Kerstvakantie:

van maandag 25 december 2023 tot en met vrijdag 5 januari 2024

2de trimester
januari - maart


* Krokusvakantie:

van maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari 2024

* Pedagogische studiedag:

woensdag 13 maart 2024

3de trimester
april - juni


* Paasvakantie:

van maandag 1 april tot en met vrijdag 12 april 2024

* Dag van de Arbeid: woensdag 1 mei 2024

 

*Facultatieve verlofdagen:
donderdag 2

en vrijdag 3 mei 2024

* Hemelvaart:

donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024

* Pinkstermaandag:

maandag 20 mei 2024

* Laatste schooldag:

vrijdag 28 juni 2024 tot 12u30 (geen opvang in de namiddag)

Voor- en naschoolse opvang

UREN

Start: 7u30 - 8u35

Einde: 15u45 - 18u

woensdag: 12u45 - 18u

TARIEF (via vzw Gibbon)

De ouderbijdrage dekt het geheel der kosten met uitzondering van dranken en maaltijden en wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van uw kind.

Voor de opvang van de kinderen jonger dan 12 jaar ontvangen de ouders een fiscaal attest. Dit attest wordt tijdig aan de ouders overhandigd voor alle betaalde facturen met betrekking tot dat fiscaal jaar.

 

Bijdrage van toepassing vanaf 1 september 2023:

 

Ochtendtoezicht:

tot een kwartier voor het begin van de lessen

€ 1.65 / week

Middagtoezicht:

van een kwartier na het einde van de lessen tot een kwartier voor het begin van de lessen

€ 0.40 / dag

Avondtoezicht:

aangerekend per begonnen half uur vanaf een kwartier na het einde van de lessen

€ 0,85 / half uur

Toezicht op woensdagnamiddag:

aangerekend per begonnen half uur vanaf een kwartier na het einde van de lessen

€ 0,85 / half uur

Kindvrije dagen (indien georganiseerd)

€ 7 / halve dag

 

Het tweede kind uit een gezin dat gelijktijdig opgevangen wordt, krijgt een korting van 25 %. Vanaf het derde kind wordt een korting van 50 % toegekend. Deze kortingen gelden niet voor het middagtoezicht.

Ouders die om uitzonderlijke reden buiten hun wil, hun kind niet voor het voorziene sluitingsuur kunnen afhalen, dienen de vestiging hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Per begonnen kwartier dat een kind te laat wordt opgehaald, zal een meerkost aangerekend worden van € 10 per gezin. Deze meerkost wordt middels de maandelijkse ouderbijdragefactuur geregeld.

bottom of page