top of page

SCHOOLUREN

start van de lessen 8u50

eerste lesuur 8u50

tweede lesuur 9u40

speeltijd 10u30 - 10u50

derde lesuur 10u50

vierde lesuur 11u40

middag + speeltijd 12u30 - 13u50

vijfde lesuur 13u50

zesde lesuur 14u40

einde school om 15u30

Jaarkalender

1ste trimester
september - december

* Eerste schooldag: donderdag 1 september 2022

* Facultatieve verlofdag: vrijdag 30 september 2022


* Pedagogisch studiedag: woensdag 12 oktober 2022


* Herfstvakantie:

van zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november 2022

* Wapenstilstand:

vrijdag 11 november 2022

* Kerstvakantie:

van zaterdag 24 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023

2de trimester
januari - maart

 

* Pedagogische studiedag:

woensdag 25 januari 2023

* Facultatieve verlofdag

vrijdag 3 februari 2023

* Krokusvakantie:

van zaterdag 18 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023

* Pedagogische studiedag:

woensdag 15 maart 2023

3de trimester
april - juni


* Paasvakantie:

van zaterdag 1 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023

* Dag van de Arbeid: maandag 1 mei 2023

* Hemelvaart:

donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023

* Pinkstermaandag:

maandag 29 mei 2023

* Laatste schooldag:

vrijdag 30 juni 2023 tot 12u30 (geen opvang in de namiddag)

Voor- en naschoolse opvang

UREN

Start: 7u30 - 8u35

Einde: 15u45 - 18u

woensdag: 12u45 - 18u

TARIEF (via vzw Gibbon)

De ouderbijdrage dekt het geheel der kosten met uitzondering van dranken en maaltijden en wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van uw kind.

Voor de opvang van de kinderen jonger dan 12 jaar ontvangen de ouders een fiscaal attest. Dit attest wordt tijdig aan de ouders overhandigd voor alle betaalde facturen met betrekking tot dat fiscaal jaar.

 

Bijdrage van toepassing vanaf 1 september 2021:

 

Ochtendtoezicht:

tot een kwartier voor het begin van de lessen

€ 1.50 / week

Middagtoezicht:

van een kwartier na het einde van de lessen tot een kwartier voor het begin van de lessen

€ 0.35 / dag

Avondtoezicht:

aangerekend per begonnen half uur vanaf een kwartier na het einde van de lessen

€ 0,75 / half uur

Toezicht op woensdagnamiddag:

aangerekend per begonnen half uur vanaf een kwartier na het einde van de lessen

€ 0,75 / half uur

Kindvrije dagen (indien georganiseerd)

€ 6 / halve dag

 

Het tweede kind uit een gezin dat gelijktijdig opgevangen wordt, krijgt een korting van 25 %. Vanaf het derde kind wordt een korting van 50 % toegekend. Deze kortingen gelden niet voor het middagtoezicht.

schoolreglement

wordt vervolgd
bottom of page