top of page

Visie

“We zijn een warme, verbindende school waar ieders taal, talent en cultuur belangrijk zijn en waar we op een positieve manier werken aan de ontwikkeling van elk kind.”

onze school

Onze school is als een groeiende boom.

 

Jaar na jaar groeit het ooit geplante zaadje uit tot een prachtige boom.

Zo ook geloven we in de groei van onze kinderen tot prachtige bomen, de groei van de school, de teamleden en ouders, de groei van de band tussen elk van hen onderling.

We blijven als school ook steeds weer opnieuw groeien en innoveren. We durven onze werking in vraag te stellen en geloven in levenslang leren.

 

Op de boom zit een vogeltje dat verschillende melodietjes fluit, dit zijn onze kinderen die elk hun eigen thuistaal en cultuur hebben waar wij respectvol mee omgaan. In de pedagogie van onze school zijn dit de talen waar we in onderwijzen. Het Nederlands als schooltaal en het Frans als één van onze landstalen die deel uitmaakt van ons meertalig project.

 

Het vogeltje zit op de takken van onze grote boom. De grote brede boom staat voor de brede ontwikkeling die we aan onze leerlingen willen meegeven. De boom groeit midden in de diverse stad, waar ook onze kinderen in opgroeien, in leren en ontdekken.

De ontdekking van deze boeiende omgeving vinden we belangrijk, het lesgeven gaat ruimer dan binnen de klas- of schoolmuren.

 

De groei van onze boom wordt gevoed door de verschillende talenten en culturen die de grond waarin de boom staat, rijk is. De culturen en talenten van onze leerlingen, teamleden en ouders voeden onze school.

 

De grote boom is een belangrijk element op onze planeet. Hij zuivert de lucht zodat we in een gezonde omgeving kunnen opgroeien. Wij zijn als school bewust bezorgd om het milieu en de (mentale) gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten. We vinden dat een gezonde geest in een gezond lichaam één van de voorwaarden is om goed te kunnen ontwikkelen.

De boom zorgt ook voor schaduw en geborgenheid. Een veilig thuisgevoel voor alle leerlingen!

Onze boom staat echter niet alleen. Hij groeit samen met andere bomen uit tot een prachtig bos. Op onze school staan onze kinderen, ons team en onze ouders er ook niet alleen voor. We helpen en steunen elkaar én we geloven dat we samen veel sterker staan dan alleen. Samen vormen we het kruin waarin we 'samen leren samenleven'. (zie PPGO!)
 

Een gezonde bodem en verspreide wortels, maken de boom heel sterk. Met de juiste portie aandacht, water, zon, licht en lucht en op een goed omringde plek kan hij pas groeien, torenhoog!

Zo is het eveneens in onze pedagogie, door onze kinderen op een positieve manier te benaderen, voelen zij zich gewaardeerd en gerespecteerd. We geven hen graag complimenten, ontdekken samen hun talenten, moedigen hen aan (de zon) en leren hen dat fouten maken mag (af en toe eens wat regen).

het Team

IMG_20221018_165240.jpg
TEAM KLEUTER
 
 • mengklas onthaalklas - eerste kleuterklas: juf Birgit
 • mengklas onthaalklas - eerste kleuterklas: juf Chloé
 • tweede kleuterklas: juf Margo
 • derde kleuterklas: juf Lotte
   
 • kinderverzorgster: juf Vera
 • zorgleerkracht kleuters: juf Cynthia
 • leerkracht lichamelijke opvoeding: meester Timo
 • leerkracht Franse initiatie: monsieur Michaël

 
TEAM LAGER
 
 • eerste leerjaar: juf Eveline
 • tweede leerjaar: juf Sofie
 • derde leerjaar: juf Lena
 • vierde leerjaar: juf Sarah
 • vijfde en zesde leerjaar: meester Hans
 • vijfde en zesde leerjaar: juf Marlies

   
 • zorgleerkracht lager: juf Hümeyra en juf Najoia
 • leerkracht lichamelijke opvoeding: meester Timo
 • leerkracht Frans: monsieur Michaël
TEAM BEWAKING
 
 • juf Vera, madame Nora en madame Laure

 
TEAM BELEID

 

 • zorgcoördinator: Kim Persyn
 • administratie: Tinne De Naeyer
   
 • directie: Birgid Decleyn
 
bottom of page